La professora Marisa Zaragozá pren possessió, el 16 de desembre, com a directora de la Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú de la UPC

La professora Marisa Zaragozá pren possessió, el 16 de desembre, com a directora de la Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú de la UPC

Dimecres, 16 de desembre, ha tingut lloc la presa de possessió de la professora Marisa Zaragozá com a directora de l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). L’acte, amb assistència restringida per la situació actual d’alerta sanitària, s’ha emès en directe pel canal de l’EPSEVG a YouTube i ha comptat amb la participació d’Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú; Francesc Torres, rector de la UPC; Margarida Espona, secretària general de la Universitat, i Frederic Vilà Martí, director de l’EPSEVG des del 2012 fins ara. 

Marisa Zaragozá es va imposar, amb el 59,74 % dels vots ponderats, a la candidatura encapçalada pel professor Juan José Aliau Pons, que va obtenir el 40,26 % dels vots ponderats en les eleccions a la direcció de l’Escola, a finals de novembre.

Marisa Zaragozá és la primera dona elegida per dirigir l’EPSEVG, fundada l'any 1901 com l'Escola Superior i Elemental d'Indústries de Vilanova i la Geltrú (si bé el seu origen data del 1881, amb la creació de l'Escola d'Arts i Oficis, predecessora directa). L’any 1972 s’incorpora, com a Escola Universitària Tècnica Industrial, a la Universitat Politècnica de Barcelona, actualment UPC.

Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València (1987) i doctora en Ciències Matemàtiques per la UPC (1994), Marisa Zaragozá és professora titular d’universitat des del 2001. Està vinculada, des del 1987, a l'EPSEVG, on exerceix la docència, i al Departament de Matemàtiques de la UPC. També ha impartit docència a l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) (anomenada anteriorment Escola Superior d’Agricultura de Barcelona).

Anteriorment, ha estat vicerectora d’Estudiantat de la UPC durant l’any 2017, càrrec que li ha permès, a més de familiaritzar-se amb les estructures i els òrgans de govern de la Universitat, participar en la redacció i aprovació dels protocols d’inclusió i d’assetjament sexual de l’estudiantat. Anteriorment ha estat secretària acadèmica del Departament de Matemàtica Aplicada IV, actualment integrat al Departament de Matemàtiques, així com cap de la secció de la mateixa unitat a l'EPSEVG.

Com a investigadora Marisa Zaragozá, forma part del Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes (CRAAX), després d'haver estat membre del grup Combinatorics, Graph Theory and Applications (COMBGRAF), els dos de la UPC. El seu camps de recerca han estat la teoria de grafs i les seves aplicacions en l'anàlisi i disseny de xarxes d'interconnexió. Actualment, se centra en el camp de la intel·ligència artificial i en l’aplicació de tècniques estadístiques de machine learning per al disseny d’arquitectures Fog-to-Cloud.

Equip directiu i objectius principals
El nou equip de direcció estarà format pels professors Rafael Morillas Varón, com a secretari acadèmic i sotsdirector de Qualitat; Carles Batlle Arnau, com a cap d’Estudis i Planificació Acadèmica; Hernán González Rojas, en la sotsdirecció de Recerca; Cristóbal Raya Giner, en la d’Infraestructures i Innovació, i Ignasi Perat Benavides, en la d’Empresa i Relacions Externes. També hi seran membres les professores Elisabet Arnó Macià, en la sotsdirecció d’Internacionalització i Estudiantat, i Àngels Hernández Gómez, en la de Promoció, Igualtat i Inclusió.

La campanya electoral de Maria Zaragozá i l’equip s’ha basat en dos grans eixos: d’una banda, els objectius per preparar el futur de l’Escola en els propers anys, que passen, entre d’altres, per donar més visibilitat i reforçar la recerca del Campus de la UPC a Vilanova, per apostar per una política de Personal Docent i Investigador (PDI) que faci front al relleu generacional, per reforçar la col·laboració amb empreses i les aliances amb les institucions territorials, així com per enfortir la internacionalització del campus. També es volen promoure projectes que aportin millores a la societat, incorporant aspectes ètics i socials, en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per les Nacions Unides.

L’altre eix el formen les propostes per al dia a dia, com és la de crear una sotsdirecció d’estudiantat per respondre, de manera més directa, a les necessitats diverses d’aquest col·lectiu; acompanyar l’estudiantat que es matricula un cop el curs ha començat, així com adaptar els laboratoris, aules i recursos a les necessitats docents. També es proposa explorar la possibilitat de desenvolupar dobles titulacions internacionals, entre altres qüestions.

Implicació amb l’entorn industrial i aposta per la mobilitat internacional 

L'EPSEVG ha comptat, durant el curs 2019-2020, amb prop de 1.400 estudiants i estudiantes i 153 professors i professores. Les dimensions del campus i la varietat de titulacions que s’ofereixen faciliten el tracte personalitzat cap a l’estudiant, donant importància als projectes multidisciplinaris així com a la igualtat d’oportunitats i a la inclusió.

Amb gairebé 120 anys d’història i molt arrelada a ciutat de Vilanova i la Geltrú i al territori, som un centre universitari amb una forta implicació amb l’entorn industrial, fet que ens permet oferir un ensenyament pràctic amb estades a empreses. Així mateix, tenim una clara vocació internacional, que es materialitza, d’una banda, amb un nombre creixent d’estudiants i estudiantes participen en mobilitat internacional i amb beques Erasmus i, de l’altra, amb un programa propi i singular, l’European Project Semester, que aplega a estudiantat de parts diferents del món.

Com a campus d’una universitat pública, arrelada al territori i connectada amb el món, aspirem a satisfer i superar les expectatives del nostre estudiantat i tenim la voluntat i el deure de servir a la societat de la manera més eficaç possible, alhora que sostenible i respectuosa amb l’entorn.

Graus, màsters i dobles titulacions

Actualment impartim una gran varietat de graus, tant en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial, amb els graus en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, en Enginyeria Elèctrica, en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i en Enginyeria Mecànica,  com en l’àmbit TIC, amb el grau en Enginyeria Informàtica.  També impartim una part del grau en Ciències i tecnologies del mar, conjuntament amb l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) com a coordinadora.

L’estudiantat matriculat també té la possibilitat de realitzar una simultaneïtat d'estudis i cursar dues titulacions de grau alhora.

Més enllà dels estudis de grau, oferim el Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, el Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign),  i el Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica, un títol propi de la Fundació Politècnica de Catalunya.

L’estudiantat de l’EPSEVG té  l’oportunitat de realitzar convenis de pràctiques en empreses. Només el curs passat es van dur a termes 336 convenis de cooperació educativa per realitzar aquest tipus de pràctiques.

Tots els estudis universitaris que s’ofereixen a l’Escola tenen una taxa alta d’inserció laboral, superior al 93%.

Sis directores d’escola a la UPC

Un cop prengui  possessió del càrrec de directora de l'EPSEVG, Marisa Zaragozá serà la sisena del conjunt de dones que estan, actualment, al capdavant d'un centre docent de la UPC. A més de Marisa Zaragozá, són directores Esther Real, de l’Escola de Camins (ETSECCPB); Anna Maria Gras, de l’ Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB); Adriana Farran, de l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE); Inma Rodríguez, de l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) i Neus Cònsul, de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

Enllaç a la notícia de Canal Blau.