Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Mecànica

En el Grau en Enginyeria Mecànica, al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, obtindràs coneixement per a la concepció, disseny i càlcul dels elements mòbils i estructurals de les màquines. Per altra banda et formarás en la definició dels processos de fabricació d'aquests components i en el disseny de sistemes de control fluid-electro-mecànic.

 

Què puc aprendre amb el Grau d'Enginyeria Mecànica al Campus UPC Vilanova?

Càlcul i Disseny de Màquines i Estructures

Càlcul i Disseny de Màquines i Estructures

S'aprofundeix en les tècniques d'anàlisi de tensions i de càlcul d'elements resistents. També  es tracta el disseny i càlcul d'estructures i construccions industrials, així com el disseny i càlcul d'instal·lacions elèctriques i l'estudi de l'eficiència energètica.

Enginyeria de Processos de Fabricació

Enginyeria de Processos de Fabricació

Incrementa el coneixement sobre els processos més actuals de fabricació i de l'enginyeria de superfícies, així com en l’anàlisi del funcionament dels components, amb una metodologia inductiva basada en fets reals. És fan servir les eines i tècniques actuals.

Industria 4.0

Indústria 4.0

La indústria 4.0, també anomenadaindústria intel·ligent, es considera la quarta revolució industrial i busca transformar l'empresa en una organització intel·ligent per aconseguir els millors resultats de negoci.

+8 Motius per estudiar aquest Grau

Coneix la seva experiència

Informació d'accés i pla d'estudis del Grau d'Enginyeria Mecànica

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
6,362
Horaris/torns
Quadrimestres: primer, segon, tercer i quart: matí i tarda / Quadrimestres: cinquè, sisè, setè i vuitè: tarda.
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107€. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
Coordinador de la titulació
Amelia Nápoles Alberro

Ponderacions PAU

Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica

Accés comú

L'accés als estudis de l’àmbit de l'enginyeria industrial per a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC), és per preinscripció comuna a les 200 places ofertes, i distribuïdes en els següents plans d'estudis:

Assignació d'estudis

El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, l’estudiantat podrà demanar els estudis en què vol continuar, ordenats per ordre de preferència. El Centre assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud i de l’expedient acadèmic dels estudis cursats al centre.

Els estudiants que hagin superat el primer curs dels graus de l’àmbit industrial de l’EPSEVG, també tenen la possibilitat d'incorporar-se al segon curs del grau en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, en funció del seu expedient acadèmic i de les places disponibles.

Com s'hi accedeix

Totes les vies d'accés i matrícula.

Convalidacions de CFGS

Convalidacions de CFGS

Legalització de documents

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Setè quadrimestre

Vuitè quadrimestre

 • Treball de Fi de Grau 24
 • Optatius 6
 • Obligatòria186 ECTS
 • Optativa30 ECTS
 • Projecte24 ECTS
 • TOTAL240 ECTS

Consulta les recomanacions de l'ordre de matrícula de les assignatures, així com el quadrimestre en el que s'ofereix docència. El Quadrimestre 1 (Q1) va de Setembre a Gener i el Quadrimestre 2 (Q2) va de Febrer a Juny

 

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.

 

Assignatures optatives específiques del Grau en Enginyeria Mecànica

 

Assignatures optatives transversals

 • Itinerari Indústria 4.0
 • Itinerari Social
 • Itinerari d'Equips
 • Itinerari Internacionalització

Si es superen 18 crèdits d'un mateix itinerari, s'expedirà un diploma acreditatiu, prèvia petició al SIAE, a través del Demana.

 

Professió regulada
Sortides professionals

L'Acció Tutorial es planteja en cada titulació com un servei d'atenció a l'estudiantat, mitjançant el qual el professorat tutor assignat a cada estudiant l’orienta, informa i assessora de forma personalitzada sobre el funcionament i normativa de la universitat.

Les seves funcions principals son les següents:

Per organitzar aquest Pla d’Acció Tutorial, s’assigna a cada estudiant de cada titulació un tutor del grup de tutors de l'etapa corresponent:

Els tutors de l’Etapa Inicial seran professors amb docència en la primera meitat de la titulació i els de la Etapa Final amb docència en la segona meitat de la titulació.

Accés a la informació estadística d’aquesta titulació proporcionada pel Portal de Qualitat de la UPC.

Indicadors de la titulació

Visita el campus - Jornades de Portes Obertes

Fitxa

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Informa't ara

dels Graus en Enginyeria

Informació AQU Catalunya
Informació bàsica - Resultat de l’avaluació - Dades de la titulació

També et pot interessar

 • Calendaris

  Calendaris acadèmics, d’exàmens i de tràmits dels GRAUS i MÀSTERS.

 • Horaris

  Horaris dels diferents grups de GRAUS i MÀSTERS.

 • Perfil del professorat

  Producció científica dels investigadors de la UPC.

 • Tràmits

  Tràmits de matrícula, avaluacions, permanència, certificats, títols…

 • Normatives

  Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG i de la UPC.