Comparteix:

Graus en Enginyeria

       

Grau en Enginyeria Informàtica, Campus UPC Vilanova

Grau en Enginyeria Informàtica

Et formaràs en els camps de la programació, arquitectures i xarxes de computadors, internet, sistemes operatius i gestió de la informació.

Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviàris, Campus UPC Vilanova

Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris

L'Energia Elèctrica, ara per ara, és un vector energètic insubstituïble, sense el qual no podríem imaginar-nos el món actual.

Grau en Enginyeria Mecànica, Campus UPC Vilanova

Grau en Enginyeria Mecànica

Obtindràs coneixement per a la concepció, disseny i càlcul dels elements mòbils i estructurals de les màquines.

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Campus UPC Vilanova

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Coniexeràs els fonaments i aplicacions de l'electrònica, coneixements sobre l'anàlisi i la síntesi de circuits elèctrics i electrònics.

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Campus UPC Vilanova

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Et formaràs com a professional qualificat per desenvolupar activitats de disseny industrial i desenvolupament de productes amb un marcat caràcter multidisciplinari.

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar, Campus UPC Vilanova

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

Està orientat cap a la capacitació científica i tècnica de professionals per dur a terme feines de recerca i assessorament en els àmbits mediambiental i climàtic.

Grau en Enginyeria Elèctrica, Campus UPC Vilanova

Grau en Enginyeria Elèctrica -En extinció

L'Energia Elèctrica, ara per ara, és un vector energètic insubstituïble, sense el qual no podríem imaginar-nos el món actual.