Comparteix:

Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris

El canvi climàtic ha accelerat la transició energètica cap a un món amb menys crema de combustibles fòssils i més sistemes electrificats. Ja no es tracta només dels aspectes relacionats amb la generació, transport i distribució de l’energia elèctrica, el control i protecció dels sistemes elèctrics o l’ús d’accionaments i màquines elèctriques en processos industrials. Es tracta d’un nou paradigma on la transformació d’alguns sectors com l’electrificació del transport de persones i mercaderies, les noves tecnologies de generació renovable o la gestió de l’energia requereixen de professionals altament qualificats en aquests àmbits.

Des de l’EPSEVG a més, fem una aposta per a l’especialització en un sector tecnològic punter, que té una de les més altes eficiències a nivell energètic, així com un alt grau d’electrificació i automatització, els sistemes ferroviaris.

Aquest Grau per tant, us proporcionarà no només els coneixements bàsics per a dissenyar i operar sistemes i dispositius elèctrics, projectar sistemes d’energies renovables o de mobilitat elèctrica, a més, us dotarà dels coneixements i habilitats pràctiques en els camps de la tecnologia, la planificació operativa i el control dels diferents subsistemes implicats en l'explotació i la infraestructura ferroviària i la seva interacció.

 

Què puc aprendre amb el Grau d'Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris al Campus UPC Vilanova?

Energies Renovables

Energies Renovables

L’ús de l'energia amb respecte amb el medi ambient és una necessitat per un desenvolupament sostenible. En el Grau s'estudia la gestió i estalvi d’energia elèctrica, sobre fonts d’energia renovables, sistemes fotovoltaics i eòlics.

Mobilitat Elèctrica

Mobilitat Elèctrica

La seva introducció en les diferents modalitats de transport actuals és un fet de plena actualitat i s’espera un fort creixement en el futur pròxim. S’impartiran coneixements específics sobre vehicles elèctrics, sobre motors elèctrics.

Enginyeria Ferroviària

Enginyeria Ferroviària

La indústria ferroviària és un sector pioner tecnològicament. Aquesta indústria té diferents àmbits com són el d'energia, l'electro-mecànica, les comunicacions, la seguretat i la gestió i explotació de sistemes.

+8 Motius per estudiar aquest Grau

Coneix la seva experiència

Informació d'accés i pla d'estudis del Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
6,362
Horaris/torns
Quadrimestres: primer, segon, tercer i quart: matí i tarda / Quadrimestres: cinquè, sisè, setè i vuitè: tarda.
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107€. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
Coordinador de la titulació
Lluís Monjo Mur

Ponderacions PAU

Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica

Accés comú

L'accés als estudis de l’àmbit de l'enginyeria industrial per a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC), és per preinscripció comuna a les 200 places ofertes, distribuïdes en els següents plans d'estudis:

Assignació d'estudis

El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, l’estudiantat podrà demanar els estudis en què vol continuar, ordenats per ordre de preferència. El Centre assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud i de l’expedient acadèmic dels estudis cursats al centre.

Els estudiants que hagin superat el primer curs dels graus de l’àmbit industrial de l’EPSEVG, també tenen la possibilitat d'incorporar-se al segon curs del grau en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, en funció del seu expedient acadèmic i de les places disponibles.

Com s'hi accedeix

Totes les vies d'accés i matrícula.

Convalidacions de CFGS

Convalidacions de CFGS

Legalització de documents

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Calendari d'implementació

Primer quadrimestre

Tercer quadrimestre

Quart quadrimestre

Cinquè quadrimestre

Sisè quadrimestre

Setè quadrimestre

 • Xarxes elèctriques intel·ligents 6
 • Sistemes de comunicació, senyalització i protecció del tren 6
 • Optativa 1 6
 • Sistemes de producció i fabricació 3
 • Prevenció de riscos i manteniment ferroviari 6
 • Ciberseguretat ferroviària 3

Vuitè quadrimestre

 • Optativa 2 6
 • Gestió i explotació ferroviària 6
 • Gestió de Projectes 3
 • Organització industrial 3
 • Treball de Fi de Grau 12
 • Obligatòria216 ECTS
 • Optativa12 ECTS
 • Projecte12 ECTS
 • TOTAL240 ECTS

Consulta les recomanacions de l'ordre de matrícula de les assignatures, així com el quadrimestre en el que s'ofereix docència. El Quadrimestre 1 (Q1) va de Setembre a Gener i el Quadrimestre 2 (Q2) va de Febrer a Juny

 

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.

 

Assignatures optatives específiques del Grau en Enginyeria Elèctrica

 

Assignatures optatives transversals

 • Itinerari Industria 4.0

 • Itinerari Social

 • Itinerari d'Equips

Si es superen 18 crèdits d'un mateix itinerari, s'expedirà un diploma acreditatiu, prèvia petició al SIAE, a través del Demana.

 

L'Acció Tutorial es planteja en cada titulació com un servei d'atenció a l'estudiantat, mitjançant el qual el professorat tutor assignat a cada estudiant l’orienta, informa i assessora de forma personalitzada sobre el funcionament i normativa de la universitat.

Les seves funcions principals son les següents:

Per organitzar aquest Pla d’Acció Tutorial, s’assigna a cada estudiant de cada titulació un tutor del grup de tutors de la etapa corresponent:

Els tutors de l’Etapa Inicial seran professors amb docència en la primera meitat de la titulació i els de la Etapa Final amb docència en la segona meitat de la titulació.

Accés a la informació estadística d’aquesta titulació proporcionada pel Portal de Qualitat de la UPC.

Indicadors de la titulació

Visita el campus - Jornades de Portes Obertes

Visita el campus - Jornades de Portes Obertes

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Informació AQU Catalunya
Informació bàsica - Resultat de l’avaluació - Dades de la titulació

També et pot interessar

 • Calendaris

  Calendaris acadèmics, d’exàmens i de tràmits dels GRAUS i MÀSTERS.

 • Horaris

  Horaris dels diferents grups de GRAUS i MÀSTERS.

 • Perfil del professorat

  Producció científica dels investigadors de la UPC.

 • Tràmits

  Tràmits de matrícula, avaluacions, permanència, certificats, títols…

 • Normatives

  Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG i de la UPC.