Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

En el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú s'adquireixen els fonaments i aplicacions de l'electrònica, coneixements sobre l'anàlisi i la síntesi de circuits elèctrics i electrònics, i les tècniques de control i automatització industrial. Es treballa en els àmbits de l'electrònica analògica, la digital i de potència, la instrumentació, la monitorització i la supervisió de sistemes de control, la informàtica industrial, les comunicacions industrials, i la robòtica en diferents àmbits.

 

Què puc aprendre amb el Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al Campus UPC Vilanova?

Tecnologies avançades d’automatització

Tecnologies avançades d’automatització

S'impartiran assignatures molt pràctiques, orientades a la Indústria 4.0. S'aprofunditzarà en els sistemes d'instrumentació electrònica moderns, els sistemes de comunicacions i la modelització i simulació de sistemes de producció industrials, incloent línies de producció robotitzades.

Energies Renovables

Energies Renovables

L’ús de l'energia amb respecte amb el medi ambient és una necessitat per un desenvolupament sostenible. En el grau s’estudia la gestió i estalvi d’energia elèctrica, sobre fonts d’energia renovables, sistemes fotovoltaics i eòlics.

Mobilitat Elèctrica

Mobilitat Elèctrica

La seva introducció en les diferents modalitats de transport actuals és un fet de plena actualitat i s’espera un fort creixement en el futur pròxim. S’impartiran coneixements específics sobre vehicles elèctrics, motors elèctrics...

+8 Motius per estudiar aquest Grau

Coneix la seva experiència

Informació d'accés i pla d'estudis del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
6,362
Horaris/torns
Quadrimestres: primer, segon, tercer i quart: matí i tarda / Quadrimestres: cinquè, sisè, setè i vuitè: tarda.
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107€. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
Coordinador de la titulació
Jaume Miret Tomàs

Ponderacions PAU

Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica

Accés comú

L'accés als estudis de l’àmbit de l'enginyeria industrial per a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC), és per preinscripció comuna a les 200 places ofertes, distribuïdes en els següents plans d'estudis:

Assignació d'estudis

El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, l’estudiantat podrà demanar els estudis en què vol continuar, ordenats per ordre de preferència. El Centre assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud i de l’expedient acadèmic dels estudis cursats al centre.

Els estudiants que hagin superat el primer curs dels graus de l’àmbit industrial de l’EPSEVG, també també la possibilitat d'incorporar-se al segon curs del grau en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, en funció del seu expedient acadèmic i de les places disponibles.

Com s'hi accedeix

Totes les vies d'accés i matrícula.

Convalidacions de CFGS

Convalidacions de CFGS

Legalització de documents

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Setè quadrimestre

Vuitè quadrimestre

 • Treball de Fi de Grau 24
 • Optatius 6
 • Obligatòria186 ECTS
 • Optativa30 ECTS
 • Projecte24 ECTS
 • TOTAL240 ECTS

Consulta les recomanacions de l'ordre de matrícula de les assignatures, així com el quadrimestre en el que s'ofereix docència. El Quadrimestre 1 (Q1) va de Setembre a Gener i el Quadrimestre 2 (Q2) va de Febrer a Juny

 

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.

 

Assignatures optatives específiques del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

Assignatures optatives transversals

 • Itinerari Indústria 4.0
 • Itinerari Social
 • Itinerari d'Equips
 • Itinerari Internacionalització

Si es superen 18 crèdits d'un mateix itinerari, s'expedirà un diploma acreditatiu, prèvia petició al SIAE, a través del Demana.

 

Professió regulada
Sortides professionals

L'Acció Tutorial es planteja en cada titulació com un servei d'atenció a l'estudiantat, mitjançant el qual el professorat tutor assignat a cada estudiant l’orienta, informa i assessora de forma personalitzada sobre el funcionament i normativa de la universitat.

Les seves funcions principals son les següents:

Per organitzar aquest Pla d’Acció Tutorial, s’assigna a cada estudiant de cada titulació un tutor del grup de tutors de la etapa corresponent:

Els tutors de l’Etapa Inicial seran professors amb docència en la primera meitat de la titulació i els de la Etapa Final amb docència en la segona meitat de la titulació.

Accés a la informació estadística d’aquesta titulació proporcionada pel Portal de Qualitat de la UPC.

Indicadors de la titulació

Visita el campus - Jornades de Portes Obertes

Fitxa

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Informa't ara

dels Graus en Enginyeria

Informació AQU Catalunya
Informació bàsica - Resultat de l’avaluació - Dades de la titulació

També et pot interessar

 • Calendaris

  Calendaris acadèmics, d’exàmens i de tràmits dels GRAUS i MÀSTERS.

 • Horaris

  Horaris dels diferents grups de GRAUS i MÀSTERS.

 • Perfil del professorat

  Producció científica dels investigadors de la UPC.

 • Tràmits

  Tràmits de matrícula, avaluacions, permanència, certificats, títols…

 • Normatives

  Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG i de la UPC.