Comparteix:

Grau en Enginyeria Elèctrica - En Extinció

L'electricitat és una forma d'energia fàcil de transportar, de controlar i de transformar en altres tipus d'energia. L'Energia Elèctrica, ara per ara, és un vector energètic insubstituïble, sense el qual no podríem imaginar-nos el món actual.

L'Enginyeria Elèctrica és el domini de l'electricitat. Des de la generació, passant pel transport i la distribució als centres de consum industrials i domèstics fins a la seva utilització. És una tecnologia dinàmica, que es desenvolupa gràcies a l'impuls de noves tecnologies.

La necessitat d'anar cap a una societat sostenible que harmonitzi el progrés amb el respecte al medi ambient estimula la recerca en el camp de l'Energia Elèctrica. A causa de l'interès actual per la mobilitat elèctrica i per les energies renovables, a l'EPSEVG hem apostat per aquests dos itineraris d'especialització.

 

Què puc aprendre amb el Grau d'Enginyeria Elèctrica al Campus UPC Vilanova?

Energies Renovables

Energies Renovables

L’ús de l'energia amb respecte amb el medi ambient és una necessitat per un desenvolupament sostenible. En el Grau s'estudia la gestió i estalvi d’energia elèctrica, sobre fonts d’energia renovables, sistemes fotovoltaics i eòlics.

Mobilitat Elèctrica

Mobilitat Elèctrica

La seva introducció en les diferents modalitats de transport actuals és un fet de plena actualitat i s’espera un fort creixement en el futur pròxim. S’impartiran coneixements específics sobre vehicles elèctrics, sobre motors elèctrics.

Industria 4.0

Indústria 4.0

La indústria 4.0, també anomenada indústria intel·ligent, es considera la quarta revolució industrial i busca transformar l'empresa en una organització intel·ligent per aconseguir els millors resultats de negoci.

+8 Motius per estudiar aquest Grau

Coneix la seva experiència

Informació d'accés i pla d'estudis del Grau en Enginyeria Elèctrica

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
6,362
Horaris/torns
Quadrimestres: primer, segon, tercer i quart: matí i tarda / Quadrimestres: cinquè, sisè, setè i vuitè: tarda.
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107€. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
Coordinador de la titulació
Lluís Monjo Mur

Setè quadrimestre

Vuitè quadrimestre

 • Treball de Fi de Grau 24
 • Optatius 6
 • Obligatòria186 ECTS
 • Optativa30 ECTS
 • Projecte24 ECTS
 • TOTAL240 ECTS

Consulta les recomanacions de l'ordre de matrícula de les assignatures, així com el quadrimestre en el que s'ofereix docència. El Quadrimestre 1 (Q1) va de Setembre a Gener i el Quadrimestre 2 (Q2) va de Febrer a Juny

 

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.

 

Assignatures optatives específiques del Grau en Enginyeria Elèctrica

 

Assignatures optatives transversals

 • Itinerari Industria 4.0

 • Itinerari Social

 • Itinerari d'Equips

 • Itinerari Internacionalització

Si es superen 18 crèdits d'un mateix itinerari, s'expedirà un diploma acreditatiu, prèvia petició al SIAE, a través del Demana.

 

L'Acció Tutorial es planteja en cada titulació com un servei d'atenció a l'estudiantat, mitjançant el qual el professorat tutor assignat a cada estudiant l’orienta, informa i assessora de forma personalitzada sobre el funcionament i normativa de la universitat.

Les seves funcions principals son les següents:

Per organitzar aquest Pla d’Acció Tutorial, s’assigna a cada estudiant de cada titulació un tutor del grup de tutors de la etapa corresponent:

Els tutors de l’Etapa Inicial seran professors amb docència en la primera meitat de la titulació i els de la Etapa Final amb docència en la segona meitat de la titulació.

Accés a la informació estadística d’aquesta titulació proporcionada pel Portal de Qualitat de la UPC.

Indicadors de la titulació

Visita el campus - Jornades de Portes Obertes

Visita el campus - Jornades de Portes Obertes

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Informació AQU Catalunya
Informació bàsica - Resultat de l’avaluació - Dades de la titulació

També et pot interessar

 • Calendaris

  Calendaris acadèmics, d’exàmens i de tràmits dels GRAUS i MÀSTERS.

 • Horaris

  Horaris dels diferents grups de GRAUS i MÀSTERS.

 • Perfil del professorat

  Producció científica dels investigadors de la UPC.

 • Tràmits

  Tràmits de matrícula, avaluacions, permanència, certificats, títols…

 • Normatives

  Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG i de la UPC.