Comparteix:

Empresa i Recerca

WAVY Ocean drifters

"La UPC genera coneixement i el transfereix a les empreses, incrementant així la seva capacitat d'innovació i de competitivitat. A la vegada, posa atenció a les necessitats de les petites i mitjanes empreses que volen innovar i per a les quals la UPC esdevé un soci tecnològic important. La relació de la Universitat amb l'empresa es concreta en els projectes de recerca, la generació i explotació de patents, l'ús d'espais o la formació a mida, entre d’altres."

 La recerca consisteix en veure el que tothom ha vist, però pensant en el que ningú ha pensat 

A. Szent-Györgyi

Unitat de Relacions Universitat-Empresa

Dades de contacte

93 896 72 73
empresa.epsevg@upc.edu

Horari d'atenció presencial

De dilluns a divendres de 9:30 h a 14:00 h

Períodes de tancament 2024

Entre el 2 i el 5 de gener
Entre el 5 i el 23 d'agost
Entre el 27 i el 31 de desembre