Comparteix:

Col·laboracions/Sponsors

Descobreix com col·laborar amb les nostres associacions i equipaments.

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 

Associacions

El campus es caracteritza per la proximitat, coneixement i relació entre tots els col·lectius que el formen: estudiants, PAS (personal d’Administració i Serveis) i PDI (personal Docent i Investigador). Es fomenten i donen acollida a totes les iniciatives de la comunitat , ja sigui de tarannà tècnic, esportiu , lúdic o cultural. Són entitats, grups, persones, en definitiva, que participen de la vida universitària i que conviden a tothom a formar-ne part.

 

EPSEVG E3 Team: e3team.epsevg@upc.edu - Pol Cardona EPSEVG

Racing Team: vilanovaracingteam@gmail.com - Borja Felgueroso

Vilanova Formula Student: vilanovaformulateam@gmail.com - Jaime Carrión

+Di: vilanovadesign.epsevg@upc.edu - Ainur Ulan

 

Equipaments, aules d’empresa, cessió equipaments, conferencies,

Unitat de Relacions Universitat-Empresa

Dades de contacte

93 896 72 73
empresa.epsevg@upc.edu

Horari d'atenció presencial

De dilluns a divendres de 9:30 h a 14:00 h

Períodes de tancament 2024

Entre el 2 i el 5 de gener
Entre el 5 i el 23 d'agost
Entre el 27 i el 31 de desembre