Comparteix:

Avaluació

 

Estudis de Grau

Estudis de Màster

Enllaços relacionats

Estudis de Grau

Reavaluació

Permanència

IMPORTANT: En cas de no superar el rendiment mínim en el primer any acadèmic o el rendiment mínim de la fase inicial serà declarat No Apte, no podent continuar els estudis.Tampoc podrà començar cap altre estudi que tingui la fase inicial comuna amb l'estudi que ha estat esclòs.

 

Avaluació curricular

Blocs curriculars

Fase Inicial (FI): totes les assignatures del 1er i 2on quadrimestre.

Fase Final (FF): totes les assignatures, incloses les optatives, dels quadrimestres 3er, 4rt, 5è, 6è, 7è i 8è excepte el Treball Final de Grau.

Avaluació curricular

Serà avaluat curricularment l’estudiantat un cop hagi cursat totes les assignatures que composen el bloc curricular.

El resultat de l’avaluació curricular es podrà consultar, visualitzant l’expedient a través de l’e-Secretaria.

Criteris d'avaluació del blocs curriculars

Un estudiant o estudianta serà declarat de forma automàtica apte de la Fase Inicial en qualsevol dels dos casos següents:

Un estudiant o estudianta serà avaluat de la Fase Final quan hagi estat avaluat de la totalitat de les assignatures i crèdits de la Fase Final. Per defecte, un estudiant o estudianta serà declarat apte de la FF de forma automàtica en qualsevol dels dos casos següents:

Consulta els tràmits relacionats amb l’avaluació curricular per:

Estudis de Màster

Reavaluació

Permanència

IMPORTANT: En cas de no superar el rendiment mínim en el primer any acadèmic serà declarat No Apte.