Tràmit: 04.02 - No avaluar curricularment

Informació General

Si un estudiant no vol que l’incloguin en un procés d’avaluació curricular perquè vol repetir una o més assignatures, amb una qualificació igual o superior a 4, en el període lectiu següent, ha de sol·licitar la renúncia a l’avaluació curricular.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria, apartat "Tràmits".

Termini de sol·licitud

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'e-Secretaria apartat ‘Tràmits’ → ‘llistat tràmits’.

Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.