Tràmit: 04.01 - Fer constar informació per a l'avaluació curricular

Informació General

Estudiantat que vol sol·licitar excepcions a la normativa d'avaluació curricular.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria, apartat "Tràmits".

Documentació

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària al SIAE de l’EPSEVG.

Termini de sol·licitud

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria "llistat tràmits". Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.