Tràmit: 04.03 - Revisió de l'Avaluació Curricular

Informació General

Posteriorment a la Comissió d'Avaluació Curricular l'estudiantat pot sol·licitar una revisió dels resultats obtinguts a l'avaluació curricular.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria, apartat "Tràmits".

Documentació

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària al SIAE de l’EPSEVG.

Termini de sol·licitud

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'e-Secretaria apartat ‘Tràmits’ → ‘llistat tràmits’.

Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.