Proclamació provisional de Candidatures i període de reclamacions - Eleccions a Director/a de l'EPSEVG 2020

Proclamació provisional de Candidatures i període de reclamacions - Eleccions a Director/a de l'EPSEVG 2020

El dia 5 de novembre de 2020, es va publicar (tant al tauler d'anuncis del Hall de l'edifici VGA com a la pàgina web de les eleccions) la proclamació provisional de Candidatures a les eleccions a Director o Directora de l'EPSEVG 2020 (veure el fitxer annexat al final de la notícia).

Durant els dies 6, 9, 10 i 11 de novembre es poden fer reclamacions contra la proclamació provisional de Candidatures. Si es dóna el cas, les instàncies de les reclamacions s’han de presentar al registre general de la UPC a través de la seu electrònica en l'apartat d'Instància Genèrica, a l’enllaç.  

També s’informa del següent:

- El dijous dia 12 de novembre a les 12.45 h. es farà el sorteig dels membres de la Mesa Electoral per les votacions en urna electrònica. El sorteig és públic i es farà per videoconferència Google Meet.

- El dia 13 de novembre es publicarà la proclamació definitiva de Candidatures.

 

Tota la informació d'aquest procés electoral es pot trobar a la pàgina web de les eleccions.

 Proclamació provisional de Candidatures