Comparteix:

Eleccions a Director o Directora de l'EPSEVG 2024

Convocatòria i calendari electoral per a l'elecció del Director o Directora de l'EPSEVG 2024:

Convocatòria Eleccions Director o Directora (08/04/2024) - Convocatòria d'eleccions i desenvolupament del procediment electoral

Annex 1. Calendari Electoral - Calendari en Primera Volta - Calendari en Segona Volta

Normativa d'escola - Reglament de l'EPSEVG

Normativa eleccions - Reglament Electoral UPC 

Normativa votacions urna electrònica - Normativa de votació en urna electrònica

Candidatures:

 • Juanjo Aliau

  OBJECTIUS CLARS i UNA MIRADA AL FUTUR!

  Juanjo Aliau
  e-mail: juan.jose.aliau@upc.edu

  Coneix la candidatura, l'equip, el programa,...

 • Marisa Zaragoza

  TREBALLEM PLEGATS PER L'ESCOLA DEL FUTUR. Tots sumem

  Marisa Zaragozá
  e-mail: marisa.zaragoza@upc.edu

  Coneix la candidatura , l'equip, el programa , ...

 

Primera volta:

8 d'abril

Tancament del cens electoral

19 d'abril

Exposició pública del cens electoral provisional

Cens PDI-A

Cens PDI-B

Cens PTGAS

Cens Estudiantat Grau i Màster (EGM)

22, 23, 24, 25 i 26 d'abril

Reclamacions al cens electoral provisional - Tramitació reclamació cens provisional.

29 d'abril

Reunió de la Junta Electoral de l'EPSEVG (a les 10.30h.)

30 d'abril

Publicació del cens electoral definitiu

Cens PDI-A

Cens PDI-B

Cens PTGAS

Cens Estudiantat Grau i Màster (EGM)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de maig

Presentació de candidatures - Tramitació presentació de candidatura

10 de maig

Proclamació provisional de candidatures

Candidatures provisionals

13, 14 i 15 de maig

Reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures  Tramitació reclamació provisional de candidatures

16 de maig

Reunió Junta Electoral de l'EPSEVG (a les 12.45h.)

Sorteig dels membres de la Mesa Electoral (a les 12.45h.). El sorteig és públic i es farà de manera híbrida: Presencialment a la sala de reunions de Sotsdirecció (VGA046A) i per videoconferència Meet

Acta del sorteig dels membres de la Mesa Electoral

17 de maig

Proclamació definitiva de candidatures

Candidatures definitives

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27de maig

Campanya electoral

Candidatura Marisa Zaragozá

24 de maig

Constitució de la Mesa Electoral (a les 09.00h.)

Acta de constitució de la Mesa Electoral

28, 29, 30 i 31 de maig

Jornades de votació electrònica en 1a. Volta (des de les 10.00h. del 28 de maig fins a les 09.59h. del 31 de maig)

Les votacions es faran a la Seu Electoral de la Seu Electrònica de la UPC: Processos Electorals. Podeu accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya de la intranet de la UPC

31 de maig

Escrutini de la urna electrònica (a les 10.00 h.)

L'escrutini és públic i es farà de manera híbrida: Presencialment a la sala de reunions de Sotsdirecció (VGA046A) i per Streaming

Acta d'escrutini votacions 1a. volta

Acta d'escrutini votacions ponderades 1a. volta

3 i 4 de juny

Reclamacions contra la proclamació provisional dels resultats 1a. volta Tramitació reclamació provisional resultats 1a. volta

5 de juny

Proclamació definitiva del Director o Directora de l'EPSEVG en 1a. volta o proclamació  de candidatures en 2a. volta, si s'escau

Acta de la proclamació definitiva del Director o Directora de l'EPSEVG

Reunió, si s'escau, de la Junta Electoral de l'EPSEVG (a les 10.30 h.)

Segona Volta (si s'escau):

5 de juny

Proclamació de candidatures de la 2a. volta

     Proclamació candidatures per 2a. volta

6, 7, 8, 9 i 10 de juny

Campanya electoral

6 de juny

Constitució de la Mesa Electoral (a les 10.00 h.)

Acta de constitució de la Mesa Electoral

11, 12, 13 i 14 de juny

Jornades de votació electrònica en 2a. volta (des de les 10.00h. de l'11 de juny fins a les 09.59h. del 14 de juny)

Les votacions es faran a la Seu Electoral de la Seu Electrònica de la UPC: Processos Electorals. Podeu accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya de la intranet de la UPC

14 de juny

Escrutini (a les 10.00 h.) i proclamació provisional dels resultats de la 2a. volta

L'escrutini és públic i es farà de manera híbrida: Presencialment a la sala de reunions de Sotsdirecció (VGA046A) i per Streaming

Acta d'escrutini votacions 2a. volta

Acta d'escrutini votacions ponderades 2a. volta

Proclamació provisional dels resultats de la 2a. volta amb els vots a persona

Proclamació provisional dels resultats de la 2a. volta amb els vots ponderats

17, 18 i 19 de juny

Reclamacions contra la proclamació provisional dels resultats en 2a. volta Tramitació reclamació provisional resultats 2a. volta

20 de juny

Reunió, si s'escau, de la Junta Electoral de l'EPSEVG

Proclamació definitiva del Director/a de l'EPSEVG en 2a. volta

Acta de la proclamació definitiva del Director o Directora de l'EPSEVG

Coeficients de ponderació, per sectors de la comunitat universitària del Centre, del vot per a l'elecció de Director/a de l'EPSEVG

PDI-A: 51 %

PDI-B: 14 %

EGM: 24 %

PTGAS: 11 %

Nota informativa:

Atenent a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), els documents que requereixen signatura/es es publiquen en aquesta web sense signatura/es, ja que queden registrats i signats mitjançant el G-Expedients de la UPC.