Comparteix:

Programes de mobilitat

"El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles - SICUE", és un programa de mobilitat que permet els estudiants de les universitats espanyoles poder realitzar part dels seus estudis en una altra universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

Més informació

El programa Erasmus + és un programa de la Unió Europea que té com a objectiu fomentar la mobilitat i el coneixement en l'educació superior i facilitar l'accés dels joves al món professional, permetent que joves, estudiants i adults, adquireixin experiència i coneixements, gràcies a l'estudi i la formació a l'estranger.

L'estada d'estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

El programa està obert a la participació d’universitats de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Turquia. Suïssa no.

Més informació

El programa UPC-Europa té com objectiu fomentar la mobilitat amb universitats de Suïssa, algunes universitats de Gran Bretanya i altres universitats europees que no es puguin acollir al programa Erasmus+.

Més informació UPC-Europa

Més informació mobilitat Suïssa

Aquest programa permet realitzar un intercanvi acadèmic en una de les universitats de la Xina amb les que la UPC té acords bilaterals. La durada de la mobilitat és d’un quadrimestre i està orientat a realitzar el treball final de grau o màster a la universitat destí.

Més informació

El programa Amèrica Llatina permet realitzar un intercanvi acadèmic en universitats d’Amèrica llatina amb les quals els centres de la UPC tenen acords de col·laboració.

Més informació

Programa de mobilitat per a realitzar estades acadèmiques en determinades universitats d’Àsia i Oceania amb les que els centres UPC tenen acord convenis per a l’intercanvi d’estudiants.

Més informació