Comparteix:

Pràctiques a l'estranger

Les pràctiques a l'estranger són una gran oportunitat per posar en pràctica allò que s'ha après durant la carrera, completar la formació i perfeccionar una tercera llengua.

A l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú  existeix la possibilitat de dur a terme aquestes pràctiques a través dels programes Pràctiques Erasmus+ KA103 i Pràctiques UPC-Empresa.

Requisits

Pràctiques Erasmus+ KA103

Pertanyen a aquesta modalitat les pràctiques realitzades per l’estudiantat d’estudis de grau, màster i doctorat que realitzin l’estada en pràctiques en una empresa o institució d’un país dins el programa Erasmus+.  

 

Pràctiques UPC-Empresa

Estan incloses en aquesta modalitat, les pràctiques en empresa realitzades en un país europeu que no participi al programa Erasmus+ així com les realitzades en països de la resta del món.