Tràmit: 05.04 - Sol·licitud de Duplicat del Títol

Informació General

Es pot sol·licitar un Duplicat del Títol en els següents supòsits:

Com fer la sol·licitud

Per deteriorament del Títol o modificació de les dades personals:

La persona interessada ha de seguir el mateix procediment que per a la Sol·licitud d'expedició del Títol.

A més, s’haurà de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat. Aquest tràmit té associada la mateixa taxa que la d’expedició de titol fixada cada any pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya.

Per pèrdua de Títol:

La persona interessada ha de fer la sol·licitud a través del Demana EPSEVG adjuntant la següent documentació:

S’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en el que s’especifiqui aquesta circumstància i abonar la taxa corresponent.

Des del SIAE es farà el tràmit telemàtic de la publicació de l'anunci al BOE.

Es farà arribar a la persona interessada la taxa associada a la publicació de l'anunci al BOE. Si en un termini màxim de 10 dies no es realitza el pagament el tràmit quedarà anul.lat.

Passats 30 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOE, la persona interessada pot sol·licitar l’expedició d’un duplicat del títol original.

S’ha de fer la Sol·licitud a la Seu electrònica de la UPC adjuntant la còpia de l’anunci del BOE i s’ha de pagar la taxa corresponent.