Shared files

En aquesta carpeta podeu posar els fitxers i imatges que siguin compartits per tots o alguns idiomes.

Title Type Image
imatges Folder
documents Folder
documentos (es) Folder
documents (en) Folder
Actes Folder