Segona campanya de proves al mar del 'Projecte MELOA' del Grup de Recerca SARTI

Segona campanya de proves al mar del 'Projecte MELOA' del Grup de Recerca SARTI

El 12 de novembre de 2020, i dins el projecte MELOA, SARTI va dur a terme la segona campanya de proves dels sensors costaners "WAVY drifters".

És la campanya a la que més sensors han estat treballant simultàniament i tenia diversos objectius, com validar la funcionalitat de sistema en general pel que fa al rendiment dels sensors WAVY, les comunicacions, emmagatzematge i visualització de dades i, d’altra banda es van testejar les eines de suport per a la configuració dels WAVY drifters, la gestió de campanyes i l’eina de recuperació dels sensors en mar obert.

En total es van utilitzar 20 WAVY, 17 WAVYLittoral i 3 WAVY Basic. La prova va ser un èxit ja que tots els drifters WAVY van funcionar correctament, van ser prou robustos per resistir els llançaments des de la platja i capaços de comunicar-se amb una distància de 4 km des de la seva ubicació fins a la vora de la platja. 

Es va convidar a les persones que hi havia per la platja a participar en l’experiment i durant els llançaments, es va explicar a alguns ciutadans els objectius de la prova.

+info