Resum dels resultats de l'Igualòmetre del Campus UPC Vilanova

Resum dels resultats de l'Igualòmetre del Campus UPC Vilanova

En el marc del Dia Internacional de la Dona 2020 l’EPSEVG i la Biblioteca van organitzar una activitat del 5 al 12 de març, convidant als membres de la comunitat educativa a mesurar el grau d’igualtat que perceben en quatre àmbits (universitari, laboral, familiar i social), valorant-los en una escala del 0 al 100, sent 0 gens igualitari i 100 totalment igualitari.

 En aquesta notícia us presentem els resultats globals d'aquest estudi. En termes globals, l'àmbit laboral obté la valoració més baixa. En l'àmbit universitari, el 51% del homes puntua el grau d'igualtat en la franja més alta (75-100 punts), mentre que només un 20% de les dones tenen aquesta percepció. L'informe complet estarà disponible més endavant a UPCommons.