Publicació del cens definitiu i presentació de candidatures a les eleccions per la renovació total de la Junta d'Escola de l'EPSEVG 2019

Publicació del cens definitiu i presentació de candidatures a les eleccions per la renovació total de la Junta d'Escola de l'EPSEVG 2019

D'acord amb el calendari electoral, el dia 20 de març es procedirà a la publicació del cens electoral definitiu de les eleccions per la renovació total de la Junta d'Escola de l'EPSEVG 2019. Tanmateix, els dies 21, 22, 25 i 26 de març es poden presentar les candidatures a aquestes eleccions. Les candidatures cal presentar-les per escrit al Registre de l'EPSEVG en qualsevol d'aquests dies en horari de 11.00 h. a 13.00 h.

Tant el model de candidatura individual com el de candidatura col·lectiva es pot descarregar de la pàgina web de les eleccions.

Els representants a elegir són:

15 representants de PDI-A

5 representants de PDI-B

6 representants del PAS

15 representants de l'estudiantat de Grau i Màster (EGM)

Us animem a que presenteu les vostres candidatures!