Vot anticipat per a les eleccions a Rector/a de la UPC 2017

La jornada de votacions per a les eleccions a Rector/a de la UPC 2017 és el dimecres dia 15 de novembre de 2017 de 10:00 a 18:00 h 

Si els votants veuen la impossibilitat d'emetre el seu vot en aquesta data i franja horària, poden fer ús del vot anticipat. El vot anticipat comença el 2 de novembre de 2017 i acaba el 14 de novembre de 2017. Les instruccions del vot anticipat es donen en el document.

(Article 46 del reglament Electoral de la UPC).