Resolució de la Comissió Relacions Universitat Empresa 2009-2010/1

Es publica la resolució de la CRUE 2009-2010/1 per al reconeixement de crèdits de lliure elecció per Conveni de Cooperació Educativa. 

Resolució CRUE 2009-2010/1