Reconeixement de crèdits de lliure elecció per convenis Universitat-Empresa

RECONEIXEMENT CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ PER CONVENIS
UNIVERSITAT-EMPRESA

CURS 2005/2006-1

Per fer efectiu el reconeixement, l'estudiant haurà de passar per la Secretaria per matricular els crèdits que han estat reconeguts.

ELS CRÈDITS S'HAN D'ABONAR ABANS DEL 13 DE GENER DE 2006

Després de l'esmentat termini, aquests crèdits caducaran i
caldrà tornar a demanar-los per tenir dret a matrícula.


CONSULTEU LLISTAT D'ESTUDIANTS AMB CRÈDITS CRUE RECONEGUTS

>> més informació