Reconeixement crèdits de lliure elecció, i resolució de credits de lliure elecció per convenis de pràctiques