Proposta de REGLAMENT EPSEVG i Línies Generals dels Reglaments de Centres Docents