Programa UNITeS de voluntariat universitari - 2006

 Aquesta iniciativa impulsada pel Secretari General de Nacions Unides ofereix places relacionades amb col·laboracions en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a diferents països del Sud.

Vols fer una estada de 6 mesos per fer tasques de voluntariat relacionades amb les Tecnologies de la Informació en un país del Sud ? Informa’t sobre el programa UNITeS.

El Servei de Tecnologies de la Informació de les Nacions Unides (UNITeS), és una iniciativa de voluntariat impulsada pel Secretari General de la ONU i coordinada pel programa de voluntaris de les Nacions Unides.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir la desigualtat d’opcions que es produeixen arran de la revolució digital, per falta d’accés, capacitat i continguts. El programa pretén establir un marc de col·laboració mitjançant el qual els voluntaris universitaris comparteixen els seus coneixements en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) amb entitats del Sud i, alhora, s’enriqueixen amb l’experiència de conviure en el país d’acollida. Des d’aquest any, el Programa UNITeS passa a denominar-se Xarxa de Voluntaris Universitaris de Nacions Unides pels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, incorporant altres àrees de col·laboració.

Els voluntaris bàsicament contribueixen a augmentar o millorar la capacitat de les persones en països en desenvolupament per beneficiar-se de les TIC. En funció de les característiques de cada plaça, podran participar en projectes més directament orientats a les TIC com, per exemple, implementació de programes diversos, instal·lació de xarxes d’ordinadors per escoles o la formació a assistents de centres d’ensenyament.

Aquest any hi ha places per anar als següents països: Brasil, Cabo Verde, Equador, Filipines, Hondures, República Dominicana i Vietnam, i aquest llistat encara es pot ampliar en els propers dies. La Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) ofereix un total de 30 borses de viatges, que cobreixen totes les despeses bàsiques del desplaçament i l’estada.

Requisits dels aspirants:

· Estudiants, professors o PAS de la UPC

· Alt nivell de l’idioma requerit

· Coneixements tècnics en TIC

· Capacitat d’adaptació a un país estranger

· Experiència o interès en tasques de voluntariat, ONGs i cooperació al desenvolupament

La documentació que heu de presentar per sol·licitar una plaça és:

· Document acreditatiu conforme el sol·licitant pertany a la comunitat universitària de la UPC

· Currículum Vitae en anglès, incloent dades de contacte i adreça electrònica

· Carta de motivació en anglès

o una per cada lloc que es sol·licita (màxim 2 opcions)

o especificant lloc, interès i motivació

o especificant coneixements tècnics i experiència per la plaça

Els interessats/des heu de portar les vostres sol·licituds al CCD (Campus Nord, edifici A4), fins el dia 30 de maig. Trobareu la informació bàsica d’aquest programa i de les places que s’ofereixen a la pàgina web:

http://www.uam.es/oficinasolidaria

Si hi esteu interessats /des i voleu més informació, podeu enviar un missatge a:

info.ccd@upc.edu