Programa de Formació d’Estudiants en Departaments i Instituts de la UPC

El Programa de Formació d’Estudiants en Departaments i Instituts de la UPC, permet a l'estudiantat incorporar-se a Departaments i Instituts d'aquesta Universitat per seguir plans de treball proposats pels professorat. L’objectiu és la formació personalitzada en recerca i desenvolupament. Les estudiantes i els estudiants que hi participin podran obtenir reconeixement de crèdits de lliure elecció i ajuts de matrícula.

Dates de presentació de sol·licituds del 8 de novembre al 2 de desembre de 2005.

>> Informació dels requisits, cursos i programes