Proclamacio definitiva de candidatures a Director de l'EPSEVG

Relació definitiva de membres del personal doctor dels cossos de funcionariat docent adscrits a l’EPSEVG que han presentat la seva candidatura a les eleccions a director o directora de l’EPSEVG 2006, per ordre alfabètic:

  • ANTONI BARLABÉ DALMAU
  • AGUSTÍ FORTUNY SANROMÀ
  • AMADEO MONTOTO GAYETE
  • ENRIC TRULLOS FARRENY

>>més informació