Presentació del Laboratori d'Aplicacions Mòbils

El LAPPS impulsarà la recerca en tecnologies mòbils i el desenvolupament d'aplicacions.

aplicacions.jpegEl Campus de la UPC de VIlanova i la Geltrú presenta el Laboratori d'Aplicacions Mòbils (LAPPS) que ha posat en marxa el departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI). 

17 d'octubre a les 17.30 a l'aula AA207, professors del departament de LSI donaran a conèixer el LAPPS. Es tracta d'un laboratori especialitzat en la recerca en tecnologies mòbils i el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. Està ubicat al despatx 120, 

Des del LAPPS es considera que la finalitat de la formació és la seva aplicació en el món professional; que la innovació exigeix una formació adaptable a les noves necessitats; i que la innovació no és possible sense la recerca. Per aquest motiu, els tres pilars són Formació, Recerca i Transferència de tecnologia (Empreses).

Els projectes que es desenvolupen són projectes que cobreixen necessitats reals de les empreses. Per a desenvolupar-los LAPPS compta amb l'ajut dels estudiants, que es vinculen per diferents vies: Projecte Final de Carrera o Treball Final de Grau, per la modalitat d'Aprèn i Ensenya, o bé a com a becaris. El laboratori està situat al despatx núm. 120, en la 1a planta de l'EPSEVG.

En la sessió de 17 d'octubre es presentaran els projectes que LAPPS vol arrencar de manera immediata i les diferents possibilitats per part dels estudiants de poder-hi col·laborar. Tot seguit, tindrà lloc la sessió informativa del Postgrau Desenvolupament d'Apps en Android centrat en l'usuari.