Presentació del III Treball de Recerca Conjunt

El 29 de març es va presentar a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú el III Treball de Recerca Conjunt entre els diferents Instituts d’Ensenyament Secundari de Vilanova i la Geltrú i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquesta iniciativa que la universitat porta a terme per tercer any consecutiu apropa als estudiants de secundària a conèixer la universitat, els professors i els laboratoris de l’escola.

Des de la universistat, professors i estudiants han tutoritzat a diferents estudiants de secundària en l’elaboració del seu treball de recerca que porta per títol

La Contaminació urbana al Garraf. En aquest treball s’ha realitzat un estudi de la contaminació acústica i lumínica de Vilanova i la Geltrú mitjançant mesures experimentals que han permès la construcció de mapes de intensitat. Per realitzar les mesures s’ha estudiat tota la cadena de mesura analògica i digital d'un sistema de captació, emmagatzemament i presentació de dades basat en un ordinador.

Spartacus Gomariz, Ester Simó i Joaquín del Río

Professors EPSEVG
Coordinadors III Treball de Recerca

Imatges de l'acte de presentació: