Premi Joan Roset i Ventosa 2017

Fins a 1.000 euros pel millor projecte presentat en el 15/16 o Q1 16/17

Premi_Joan_Roset_1.jpgEl Col∙legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú, CETIVG, convoca el Premi Joan Roset i Ventosa 2017, amb l’objectiu de distingir el millor projecte d’enginyeria d’àmbit industrial, i alhora fomentar la qualitat, la innovació i la sostenibilitat, valors indispensables per a l’excel∙lència d’un projecte.

Participants

Poden presentar‐se al Premi els estudiants dels Graus en Enginyeries d’àmbit Industrial, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte que hagin defensat i aprovat el Treball de Fi de Grau (TFG) durant el curs 2015‐2016 o durant el primer quadrimestre del curs 2016‐2017 a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.

Premi

L’autor o autora del treball guanyador rebrà 1 any de col∙legiació gratuïta, un diploma de reconeixement i 1.000 euros. Aquesta dotació econòmica caldrà distribuir‐la entre la totalitat dels autors del TFG, si fos el cas. Per la seva banda, el professor o professora que hagi realitzat la tutoria del treball premiat rebrà 300 euros i un diploma de reconeixement.

Termini

Els treballs es podran presentar fins al divendres 28 d’abril de 2017 a les 15.00h.

Bases

Inscripció

Més informació: cetivg