Llistats d'estudiants admesos per preinscripció.

 

Llistat d'estudiants admesos per preinscripció en primera preferència. (Informació sobre la matrícula)

E.T.Industrial Mecànica

E.T.Industrial Electricitat

E.T.Industrial Electrònica Industrial

E.T. Industrial Química Industrial

E.T. Telecomunicacions esp. Sistemes Electrònics

E. Tècnica d'Informàtica de Gestió

DIA I HORA DE MATRÍCULA.

ESTUDIANTS ADMESOS PER PRE-INSCRIPCIÓ AL CURS 2006-2007: Matricula dels plans d'estudi
  • Informàtica de Gestió: 24 de Juliol del 2006 a les 9:30
  • Mecànica: 25 de Juliol del 2006 a les 9:30
  • Electricitat: 24 de Juliol del 2006 a les 11:30
  • Electrònica Industrial: 25 de Juliol del 2006 a les 11:30
  • Química Industrial: 26 de Juliol del 2006 a les 9:30
  • Telecomunicació: 26 de Juliol del 2006 a les 11:30