Llistat d'estudiants que han obtingut plaça per preinscripció per matricular-se el mes de setembre

LLISTAT D’ESTUDIANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA PER PREINSCRIPCIÓ PER MATRICULAR-SE EL MES DE SETEMBRE

IMPORTANT: Estudiants que son al llistat d'admesos però que no es poden matricular perquè son no aptes als estudis sol·licitats
(Consulteu la llista dels estudiants que NO ES PODEM MATRICULAR NO APTES)

( Consulteu la relació d'alumnes admesos  Descàrrega de llistat d'estudiants admesos )

Dia i hora de matrícula

336 - ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
         Dia 3 de setembre de 2004 a les 10:00

371 - ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA
         Dia 3 de setembre de 2004 a les 10:30

369 - ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT
         Dia 3 de setembre de 2004 a les 11:00

370 - ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA IND.
         Dia 3 de setembre de 2004 a les 11:00

372 - ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
         Dia 3 de setembre de 2004 a les 11:00 

373 - ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT SISTEMES ELECTRÒNICS
         Dia 3 de setembre de 2004 a les 11:00