L'estudiantat de Grau de la UPC ja disposa de 4 vies per a l’assoliment de la competència en una tercera llengua

L'assoliment de la competència en una tercera llengua podrà portar-se a terme a través de 4 vies i no només amb el certificat del nivell B2 com fins ara.

Són les següents:

  1. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures impartides completament en una 3a llengua.
     
  2. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una 3a llengua.
     
  3. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.
     
  4. Acreditar el coneixement d’una 3a llengua amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, que és l’organisme de referència en l’aprenentatge i reconeixement de llengües.

Es pot consultar tota la informació actualitzada sobre la competència en tercera llengua en el portal d’idiomes de la UPC