L'EPSEVG forma part de Cumulus

Reforçant la internalització i els estudis de Disseny Industrial  del Campus.

L’EPSEVG va assistir a la reunió Cumulus Association of Art & Design celebrada 8 i 9 de maig a Lisboa amb l’objectiu de passar a formar-ne part. Després de presentar l’activitat docent i de recerca que es du a terme al Campus i de reunir els requisits que l’associació demana, l’EPSEVG és ja un nou membre.  

Aquesta acció engloba dos eixos del pla estratègic: internacionalització  i enfortiment dels estudis de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència de tecnologia, donat que la incorporació a Cumulus facilitarà la creació i consolidació de xarxes amb altres Escoles i Universitat d’arreu. 
 
Per a més informació sobre Cumulus Association of Art & Design: http://www.cumulusassociation.org/