La UE finançarà la "spin-off" Sense4Care

Dedicada a la millora de la qualitat de vida de les persones

sesnse4care_1.jpgSense4Care(S4C) és una spin-off impulsada pels investigadors Joan Cabestany i Andreu Català, del Centre d’Estudis Tecnològics per l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) del Campus de Vilanova, i dedicada a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques.Per tal de fer-ho, ha dissenyat una tecnologia pròpia, anomenada PARK-IT. Es tracta d’un petit dispositiu que s’ha de portar a la cintura i que permet controlar l’activitat dels pacients en condicions ambulatòries, ja que pot monitoritzar de manera contínua els símptomes motors del Parkinson en un entorn real. 

Amb el finançament de la Fase 1 del programa S4C va poder fer un estudi de viabilitat, amb el qual s’ha pogut demostrar l’eficàcia del producte, ja que segons els resultats reduiria en un 30% els costos relacionats amb la malaltia i milloraria l’eficàcia de la medicació i de la qualitat de vida dels pacients. D’altra banda, amb aquesta anàlisi també s’ha constatat que la tecnologia emprada té un pla empresarial realista i rendible.

Ara, l’objectiu de S4C, després de ser seleccionada per a la Fase 2 del projecte, és portar a terme les activitats necessàries per comercialitzar el PARK-IT després de 2 anys redissenyant-ne el sensor. Tot plegat permetrà introduir-lo en un mercat de 18.000 milions d’euros i amb 6,3 milions de pacients d’arreu del món.