L’EPSEVG s’uneix al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El dia 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

dis2.jpg

L’EPSEVG s’uneix a la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que se celebra avui 3 de desembre.

La UPC compta amb el Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD) per facilitar la inclusió de les persones de la comunitat universitària (estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis) que presentin algun tipus de discapacitat o altres afectacions. 

A través del PAD, i amb la implicació dels centres de la UPC, es promouen mesures tècniques específiques, mesures d'atenció i acompanyament, assessorament acadèmic i es dóna resposta a necessitats individuals, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats en el desenvolupament de l'activitat a la universitat.  Es fomenten també accions de sensibilització, com ara cursos de formació o jornades d'orientació per a estudiantat de secundària. El curs passat, el PAD atenia 147 estudiants i 39 persones entre el personal docent i investigador i el d'administració i serveis.

Al Campus de Vilanova hi ha la seu de la càtedra d'accessibilitat de la UPC, càtedra especialitzada en la gestió de projectes relacionats amb l'accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat.