Homologació Títols

Tribunal per a la realització d’una prova de conjunt pel procés d’homologació d’un títol estranger d’educació superior referent al títol oficial d’enginyer en automàtica i electrònica industrial

 

Aprovat per la Comissió Permanent del 6 d’abril de 2006

 

Tribunal:

 

Andreu Català Mallofre              - Enginyeria de sistemes i automàtica

Carles Batlle Arnau                   - Matemàtica aplicada

Spartacus Gomariz Castro        - Tecnologia Electrònica

Marta Díaz Boladeras               - Organització d’empreses

Pere Andrada Gascon              - Enginyeria elèctrica

 

 

Període per a la realització de l’examen: del 21 de juny al 4 de juliol a determinar.