Estada de 6 mesos per fer tasques de voluntariat relacionades amb les Tecnologies de la Informació en un país del Sud

Vols fer una estada de 6 mesos per fer tasques de voluntariat relacionades amb les Tecnologies de la Informació en un país del Sud ? Informa’t sobre el programa UNITeS.

El Servei de Informació i Tecnologia de les Nacions Unides (UNITeS), és una iniciativa de voluntariat impulsada pel Secretari General de la ONU i coordinada pel programa de voluntaris de les Nacions Unides.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir la desigualtat d’opcions que es produeixen arran de la revolució digital, per falta d’accés, recursos i capacitat. El programa pretén establir un marc de col·laboració mitjançant el qual els voluntaris universitaris comparteixen els seus coneixements en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) amb entitats del Sud i, alhora, s’enriqueixen amb l’experiència de conviure en el país d’acollida. Des de l’any passat, el Programa UNITeS es denomina Xarxa de Voluntaris Universitaris a Nacions Unides pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, incorporant altres àrees de col·laboració no exclusivament vinculades a les TIC.

Els voluntaris bàsicament contribueixen a augmentar o millorar la capacitat de les persones en països en desenvolupament per beneficiar-se de les TIC. En funció de les característiques de cada plaça, podran participar en projectes més directament orientats a les TIC com, per exemple, la implementació de programes informàtics, la instal·lació de xarxes d’ordinadors per escoles o la formació a assistents de centres d’ensenyament.

Aquest any hi ha places per al Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Equador, Guatemala, Hondures i Vietnam. L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) ofereix 30 borses de viatges, que cobreixen les despeses bàsiques de desplaçament i estada en el país de destinació. Les estades, de 6 mesos, es faran des de l’octubre de 2007 a març de 2008

Requisits dels/de les aspirants:

1.       Ser estudiants de darrers cursos a la UPC

2.       Tenir gran capacitat d’adaptació a un país estranger

3.       Alt nivell d’angles i de l’idioma requerit per cada plaça 

4.       Bons coneixements tècnics en funció del que s’especifica en el perfil de cada plaça

5.       Experiència o interès en tasques de voluntariat, ONG i cooperació al desenvolupament

 

La documentació que heu de presentar per sol·licitar una plaça és:

·         Fotocòpia de la matrícula

·         Currículum Vitae en anglès, incloent dades de contacte i adreça electrònica

·      Carta de motivació en anglès

o    una per cada lloc que es sol·licita (màxim 2 opcions)

o    especificant lloc, interès i motivació

o    especificant coneixements tècnics i experiència per la plaça

·               Fotocòpia del passaport en vigor.

 

Els interessats/des heu de portar les vostres sol·licituds al CCD (Campus Nord, edifici A4), fins el dia 9 de maig. Trobareu la informació bàsica d’aquest programa i de totes les places que s’ofereixen a la pàgina web:

http://www.uam.es/oficinasolidaria

Si voleu més informació, podeu enviar un missatge a:   info.ccd@upc.edu