El professor Joan Gómez Urgellés del departament de Matemàtica Aplicada de l'EPSEVG, rep un premi del Ministeri d'Educació i Ciència

El Ministerio de Educación y Ciencia, conjuntament amb els Col•legits de Doctors i Llicenciats de l’Estat Espanyol convoquen anualment els anomenats “Premios de Investigación Pedagógica y Experiencias Didácticas”. Enguany ha estat premiat el treball del professor Joan Gómez i Urgellés que porta per títol: “La innovación frente a la tradición: Reflexiones y retos en el noble oficio de educar”.

El treball mostra les experiències desenvolupades a la nostre escola en l’àrea de matemàtiques i en concret efectuades en l’assignatura d’Anàlisi Vectorial i de Fourier d’Electrónica Industrial durant els darreres anys.

En el treball premiat s’explica els avantatges del treball en grup mitjançant la realització de projectes de modelització mostrant la seva viabilitat i eficàcia en el procés d’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques.

Es fa especial èmfasi en contextualitzar les matemàtiques en l’especialitat, proposant situacions properes al currículum de l’enginyeria. També es qüestiona els mètode tradicional d’avaluació oferint un pesi important al treball multidisciplinari.

NOTA: Properament es farà públic el lloc on es podrà consultar el treball premiat.