Cinquè concurs Projecte Final de Carrera de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, any acadèmic 2005/06

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) convoca per quart any consecutiu el Concurs de Projectes Fi de Carrera, amb l’objectiu de premiar el tres millors treballs que s’hagin defensat.

Bases:

1. Ser estudiant de l’Escola.

2. La convocatòria és oberta a totes les titulacions que s’imparteixen a l’Escola.

3. Els treballs presentats han d’haver estat defensats durant el curs acadèmic 2005/06

4. Els participants han de presentat al Punt d’Informació la següent documentació:

* Abans del dia 30 de Juny de 2006: Imprès d’inscripció (disponible al Punt d’informació i a la web de l’Escola)

* Abans dels dia 7 de Juliol de 2006: Pòster en format DIN A2 on es descriguin els objectius, els resultats obtinguts i les conclusions del treball desenvolupat (el pòster ha d’incloure el títol del projecte i el nom de l’autor/s)

5. El jurat, format pel Director de l’Escola, el Sotsdirector Cap d’Estudis i els coordinadors de Titulació, fallarà de manera inapel·lable abans del dia 21 de juliol de 2006. El resultat es publicarà al tauler d’anuncis de l’Escola.

6. La dotació econòmica del premis és la següent:

 Primer premi: 500 €

 Segon premi: 300 €

 Tercer premi: 200 €

7. El Jurat proposarà alguns dels treballs presentats per ser exposats a la Fira d’Invents Galàctica 2006 que es celebrarà el mes de setembre de 2006 a Vilanova i la Geltrú

8. La concessió dels premis tindrà lloc en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2006/07

9. Tots el treballs presentats seran exposats al vestíbul de l’Escola durant la setmana del 25 al 29 de setembre de 2006.

10. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 Imprès d'incripció