Beques ENGINYCAT 2009

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha fet pública la primera convocatòria de beques Enginycat

Les beques s’adrecen a estudiants que es matriculin en el 2009/10 a un dels dos darrers cursos d’enginyeria a les universitats de Catalunya, i tenen com a finalitat donar  suport al procés d’adaptació als estudis universitaris d’enginyeria als nous estudiants.

La convocatòria està impulsada conjuntament entre les universitats i el Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Cada estudiant que gaudeixi d’un ajut dins el marc d’aquesta convocatòria (mentor o mentora), sota el guiatge d’un professor/a universitari/a (tutor/a), ha de donar suport en orientar els estudiants d’enginyeria de primer curs, preferentment de la mateixa titulació, per tal de facilitar-los l’adaptació a l’educació superior.

Per més informació:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=15142

Interessats/es contactar amb el Cap d'estudis Rafael Morillas a rafael.morillas@upc.edu o al tel 93 896 77 53