Beca Càtedra d'Accessibilitat

Relació de beques curs 2006/07
CodiDescripció beca
340-AccesibilitatGuia d'exposició

Documentació que cal presentar:

  • Sol•licitud de beca (recollir al punt d’informació).
  • Fotocòpia clara del dni (en un full per una cara sense retallar).
  • Fotocòpia de l’última matrícula realitzada
  • Fotocòpia de la primera pàgina de la cartilla del banc.
  • Fotocòpia de la credencial de becari/becaria del mec, si escau.

Tota aquesta documentació s’ha de presentar al registre d’entrada (punt d’informació)