Argumenta, formació virtual amb crèdits de lliure elecció

Argumenta, formació virtual amb crèdits de lliure elecció

 

 

Ara pots millorar les teves habilitats comunicatives i a la vegada obtenir crèdits de lliure elecció.

 

Unitat 15:"Com millorar les argumentacions de les teves exposicions orals i escrites", 45 hores, 4,5 crèdits

Unitat 21:“He de fer un currículum”, 25 hores, 2,5 crèdits (mòdul nou)

Unitat 5: “Quins diccionaris consulto”, 10 hores, 1 crèdit (mòdul nou)

 

Durada del curs: 12 de febrer al 2 de març.

 

 

Import

 

Unitat 15: 100 euros

Unitat 21: 75 euros

Unitat 5:   50 euros

 

Cal abonar l’import directament al Servei en el moment de la inscripció.

 

Inscripció i informació

 

Servei de Llengües i Terminologia

c/Jordi Girona, 31, edifici TG

08034 Barcelona

Tel. 93 401 77 69

Dates de la matrícula: 22 al 31 de gener

Horari: de dilluns a divendres d’11 a 13 h.

didactica.slt@upc.edu

 

Els mòduls del programa Argumenta permeten el desenvolupament de competències comunicatives de caràcter transversal i s’emmarquen en les línies estratègiques dels plans d’estudis dins el procés d’integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

Més informació sobre Argumenta:

 

                            http://www.upc.edu/slt/aulacat/index10c.html