19/02/2004 - Matrícula d'estudiants admesos a la preinscripció febrer 2004

Els estudiants assignats de la preinscripció febrer 2004, han de fer la matrícula el dia 19/02/2004 ales 10:00 h.

Llistat d'acceptats  

Matrícula febrer 2004: http://www.upc.es/epsevg/estudis/matricula-calendari.asp