Comparteix:

ObserWATTori/ Monitor: el portal d'informació i anàlisi sobre la transició energètica d'Espanya

L'ObserWATTori és una plataforma desenvolupada per Prysmian amb participació del grup de recerca CITCEA-UPC a l’EPSEVG que té com a objectiu ser un portal clau sobre la transició energètica a l’estat espanyol.  L'ObserWATTorio es basa en tres pilars essencials: la monitorització d'objectius (Monitor), l'àrea de coneixement i els informes derivats de l'anàlisi de dades. Així, l'eina busca ser tant un recurs divulgatiu per comprendre l'evolució del sector energètic i connectar els implicats en el procés de transformació energètica, com una eina d'avaluació dels indicadors segons els objectius dels horitzons 2030 – 2050. Presentat com una plataforma accessible i intuïtiva, facilita l'accés a la informació per a tots els usuaris, tant professionals del sector energètic com el públic interessat en conèixer i contribuir a la transformació del panorama energètic nacional. La recent publicació del monitor pretén reflectir la realitat de la transició energètica en l'actualitat, oferint una selecció dels principals indicadors energètics agrupats en tres eixos clau: macrodades energètiques, generació d'electricitat i electrificació de la demanda. Amb actualitzacions trimestrals, la plataforma proporciona una visió detallada de l'evolució de la transició energètica a Espanya, facilitant una avaluació qualitativa periòdica i un informe anual exhaustiu.