Mesures generals i específiques de protecció i seguretat pel funcionament de la docència a l'EPSEVG a l'inici del Curs 2020-21

Mesures generals i específiques de protecció i seguretat pel funcionament de la docència a l'EPSEVG a l'inici del Curs 2020-21

El passat divendres dia 18 de setembre de 2020, a l’EPSEVG es van iniciar les classes del Curs Acadèmic 2020-21 per les assignatures de Grau dels cursos segon, tercer i quart (quadrimestres Q3,Q5 i Q7), així com les del Màster MUESAEI. 

Pel que fa referència al Màster MBDesign les classes començaran el dia 29 de setembre i les de primer curs (quadrimestres Q1 i Q2) ho faran el dia 2 d’octubre. 

A l’ecomunicats de l’EPSEVG núm. 529 de la Setmana del 14 de setembre de 2020 es va publicar la noticia: “Mesures complementàries COVID-19 per a garantir la seguretat a l'inici del Curs Acadèmic 2020-21”. Aquestes mesures es van aprovar en l’acord CP.CG/2020/02/01, de 8 de setembre de 2020, de la Comissió Permanent del Consell de Govern, i complementen les que es van aprovar a l’acord CG/2020/05/04 del Consell de Govern de 2 de juliol de 2020 en la fase de represa del Pla de Desconfinament. La informació completa d’aquestes mesures de protecció i seguretat COVID-19 generals UPC es poden consultar en el següent enllaç.

En aquesta mateixa línia, des de la direcció de l’EPSEVG i conjuntament amb la cap de la UTG, es van elaborar un recull de mesures específiques de protecció i seguretat pel funcionament de la docència a l'EPSEVG de cara a l'inici del Curs 2020-21. Aquest conjunt d’instruccions bàsiques que s’han de seguir en la impartició de la docència en aquest inici de curs es van fer arribar per correu electrònic al PDI i al PAS. Per a completar el seu coneixement a tota la comunitat de l’EPSEVG es poden consultar en la web de l’EPSEVG.

D’entre aquestes mesures específiques de protecció i seguretat a l’EPSEVG es parla de:

a) Les mesures de protecció i minimització de risc.
b) Els equips d’ús compartit en aules i laboratoris.
c) Els espais de lliure accés pel seguiment de la docència on-line.
d) Les novetats d’equipament a les aules per fer docència híbrida (presencial i on-line).
e) Altres espais com la Biblioteca de l’EPSEVG i el bar de l’Escola.

En el document també s’assenyala que el director de l’EPSEVG, Frederic Vilà i la cap de la UTG, Montserrat Mestres, són les persones de referència de l’EPSEVG per al COVID.