Comparteix:

L'OBSEA participa a SILENCIO, un projecte per a reduir l'impacte acústic i la petjada de carboni de l'activitat pesquera

22/09/2021

Establir les bases per a un desenvolupament de l'activitat pesquera i marisquera més sostenible i amb menor impacte acústic és l'objectiu fonamental del projecte SILENCIO, una iniciativa posada en marxa pel Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, situada a la localitat de Vigo (Galícia), dependent de la Conselleria do Mar de la Xunta de Galícia, que pretén contribuir al bon estat ambiental del medi marí.

Està previst en el seu desenvolupament avaluar la viabilitat d'incorporar propulsió elèctrica en embarcacions pesqueres de petit port, la qual cosa treballarà per la reducció de la petjada de carboni del sector pesquer i de la contaminació acústica que generen. Totes aquestes accions es realitzen de la mà del sector pesquer acompanyant-los i empoderant-los a enfortir el seu compromís amb la problemàtica i a ser part activa de la solució, treballant per un sector mediambientalment sostenible, socialment responsable i econòmicament viable, en línia amb les directrius del Fons Europeu Marítim i de Pesca, en el qual col·labora la Fundación Biodiversidad (Ministerio per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), a través del Programa Pleamar.

El projecte, a més, permetrà ampliar el coneixement existent sobre soroll marí mitjançant la identificació de les principals fonts de soroll marí en les Rías Baixas gallegues, tant el produït per les activitats que els éssers humans realitzen en la mar com el d'origen natural. Aquesta labor és possible gràcies a la participació de la Fundació CETMAR a l'Observatori Oceanogràfic Transfronterer RAIA (Galícia-Nord de Portugal).

Dins d'aquesta iniciativa té especial importància la transferència de resultats reeixits a altres observatoris marins, especialment a l'Observatori submarí cablejat OBSEA pertanyent a la UPC i operat pel grup de recerca SARTI, que participa activament amb el projecte amb la col·locació el mes de juliol passat d'un hidròfon en les seves instal·lacions, bessó al qual està situat a Galícia. Tots dos hidròfons estan configurats d'igual manera per a facilitar la comparació dels registres i el seu tractament, prestant especial importància a la identificació d'activitats pesqueres i el pas de cetacis.

Al llarg d'un diversos mesos el hidrófono de SILENCIO registrarà el soroll submarí en la zona de Vilanova i la Geltrú, igual que l'hidròfon propi de l'OBSEA i a tots dos registres se'ls aplicarà l'algorisme de detecció automàtica de fonts de soroll desenvolupat pel Grup de Tecnologia Multimèdia de la Universidad de de Vigo per al registre de Galícia, a fi d'avaluar la transferibilitat d'aquesta eina a altres registres. Gràcies a aquesta eina podrien identificar-se de manera automàtica sorolls d'embarcacions i de cetacis marins i seran mostrats en un visor desenvolupat dins de la iniciativa que serà presentat en els pròxims mesos per SILENCIO en un esdeveniment telemàtic de difusió de resultats.

Aquest projecte ha servit, a més, d'impuls per a reforçar la col·laboració de CETMAR i l'Observatori OBSEA afermant-se en la sol·licitud de noves iniciatives que esperem estenguin en l'espai i en el temps els objectius de SILENCIO.