Lectura de la Tesi Doctoral de José Antonio Sánchez López

Lectura de la Tesi Doctoral de José Antonio Sánchez López

El passat dilluns 23 de juliol el professor Josep Anton Sánchez del Departament d’Enginyeria Elèctrica va llegir a l’EPSEVG la Tesi Doctoral: "APORTACIONES AL ANÁLISIS DE FALTAS Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN LOS ACCIONAMIENTOS DE RELUCTANCIA AUTOCONMUTADOS".

La tesi doctoral es va realitzar en l’entorn del grup de recerca GAECE i va ser dirigida per Pere Andrada i Marcel Torrent.
L’esmentada tesi doctoral fa aportacions a l’estudi de les faltes elèctriques en els accionaments de reluctància autocommutats ("switched reluctance motor drives"), proposant en cada cas les tècniques de diagnòstic més adients. Després d’un exhaustiu treball de simulació corroborat amb assaigs experimentals, presenta un innovador pla de manteniment predictiu per aquest tipus d’accionaments.